Ungdomar

Litteratur om ungdomar som fenomen
Alla tiders ungdomar: fem sekel av ungdomshistoria. 1994.
Andresen, Carl Erik och Vammen, Tinne. 1991. Ungdommens historie: 1880-1950.
Berggren, Henrik. 1995. Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939.
Fowler, David. 1995. The first teenagers: the lifestyle of young wage-earners in interwar Britain.
Franzén, Mats. 1998. Fart och fläkt: ungdom, sport och modernitetens ambivalenser.
Frykman, Jonas. 1988. Dansbaneeländet.
Griffiths, Paul. 1996. Youth and authority: formative experiences in England, 1560-1640.
Jacobsson, Mats. 2000. ”Att blifva sin egen”: ungdomars färg in i vuxenlivet i 1700- och 1800-talets övre Norrland.
Nilsson, Roddy. 2991. Sanningen om ungdomen: normer, värderingar och föreställningar kring 1900-talets ungdom.
Ohlsson, Lars B och Swärd, Hans. 1994. Ungdom som samhällsproblem.
Olson, Hans-Erik. 1992. Staten och ungdomens fritid: kontroll eller autonomi?
Palladino, Grave. 1996. Teenagers: an American history.
Stålstierna, Ami. 1998. Hundra års bekymmer: fritidsgårdarna och den öppna ungdomsverksamhetens historia.
Svalfors, Lena. 1995. Från sedlig fostran och disciplinering till social status och individuell utveckling: samhällets syn på barn och ungdom speglat genom författningar om skolan 1905-1965.
Wennhall, Johan. 1994. Ungdomskulturernas historia: från allmogetid till sekelskifte.
Wigerfelt, Berit. 1996. Ungdom i nya kläder: dansbanefröjder och längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige.
Wijk, Johnny. 2001. Idrott, ungdom och ”dansbaneelände”.