Historia – 1990-talet

1990
Studiefrämjandet låter de lokala banden göra en LP-skiva tillsammans ”LP-projektet”.

1993
Utställning på Länsmuseet ”Yeah! Yeah! Yeah! – The Beatles!”. Museets arkivarie Lars Östvall kompletterar den med en mindre utställning om de lokala banden i Jönköpings län på 1960-talet: Caretakers, Bröderna Volt, Hoods, El Riders m fl. Under utställningsperioden spelar flera lokala band på museet, bl a Cardigans.