Jazz i Jönköping

På initiativ av trumpetaren Göran Fransson satte Jönköpings läns folkrörelsearkiv igång ett projekt 2012, med syfte att dokumentera den äldre jazzmusiken i Jönköping med omnejd. Även dansorkestrar med jazzbetonade inslag har medtagits. Dokumentationen finns samlad på Folkrörelsearkivet och orkestrarna presenteras här i korthet – i kronologisk ordning.

Arbetsgruppen träffades med viss kontinuitet mellan 2012 och 2015 och bestod av Göran Fransson, Ingvar Magnusson, Owe Wigardt, Rune Liedström, Bosse Andell, Conny Rich Sandberg, Göran Blom, Lars-Göran Åkerberg, Lasse Persson, Birgit ”Biggan” Andersson och undertecknad Lars Östvall (Jönköpings läns folkrörelsearkiv).
Ett antal personer har varit till vår hjälp, bland andra Rose-Marie Migchelsen, Ralph Åkerblom, Jonny Sandberg, Rolf Hallin, Ingemar Junehall, Ulla Frid, Kurt Jagborn, Evy Jormin, Christer och Rolf Ekström, Ola Persson, Florence Ekström (f Eng) och Hans Berndtsson .

Dokumentationen tillägnas våra bortgångna jazzälskande vänner:
Owe Wigardt (1933-2014)
Conny Rich Sandberg (1920-2014)
Rolf Hallin (1931-2015)
Ingvar Magnusson (1929-2016)
Ralph Åkerblom (1938-2016)
Rose-Marie Migchelsen (1938-2017)
Rolf Ekström (1932-2018)
 

Känner du till några jazziga orkestrar från förr? Kanske har du till och med några fotografier att dela med dig av? Hör gärna av dig till Lars Östvall på Jönköpings läns folkrörelsearkiv 036-10 27 60 eller e-post:
lars.ostvall@jlfa.se  

Här kan du läsa om jazz i Jönköping:
Jazzhistoria
Jazzverkstan
Orkesterlista

Sidor om särskilda orkestrar:
Clambakes
Conny Richs
College Swing
Hörners
Ken-Anders
Lars-Erichs
Lasse Svenssons
Masens Kvintett
Owe Wigardts
Schmidts kvintett – Smiths
Våge Finérs

Jazz i Jönköping idag:
Jönköpings Jazzklubb