Historia – 2000-talet

2004
Jönköping blir året P3 Popstad!