College Swing

College Swing var ett skolband och bildades av elever på Jönköpings högre allmänna läroverk omkring 1940. Bandet bestod till en början av:

Lasse Svensson – piano
Lennart Malmberg – gitarr
Bengt Rydin – trummor
Per Larsson (Järmark) – trumpet
Hasse Gustafsson – tenorsax
Bengt Kylin – altsax
 
Senare medlemmar var också Birger Gustavsson (Creutz), Bertil Eriksson och saxofonisten Lars Rosengren.

På repertoaren fanns låtar som ”Undecided” och ”Black and Tan Fantasy”. Bandet var som mest aktivt 1941-1942. De spelade bl a på Roddarnas.

På denna bild syns längst bak trumslagaren Bengt Rydin, och intill honom till höger trumpetaren Per Larsson (Järmark). I främre raden en okänd saxofonist, därefter Lars Rosengren – saxofon, Lennart Malmberg – gitarr och Lasse Svensson – piano. (JFA-2013-028-004)
 

College Swing på biografen Sagas scen den 1 februari 1941. Från vänster: Lasse Svensson – piano, Lennart Malmberg – gitarr, Bengt Rydin – trummor, Per Larsson (Järmark) – trumpet, okänd – saxofon och längst till höger Lars Rosengren – saxofon. Foto ur Birger Creutz samling. (JFA-2013-028-008.)

College Swing på Läroverket i Jönköping 1942. Från vänster: Bengt Kylin, Lars Svensson, Bertil Eriksson, Bengt Rydin (trummor och piano), Lars Rosengren (saxofon), Birger Creutz (bas) och Lennart Malmberg (piano). (JFA-2013-028-001.)

1942 hade College Swing följande sättning: Bengt Kylin, Lars Svensson, Bertil Eriksson, Bengt Rydin – trummor (och piano), Lars Rosengren – saxofon, Birger Creutz – bas, och Lennart Malmberg – piano.
 

College Swing i Bankeryds Folkets Park 1942. Från vänster: Bertil Eriksson – altsax, Lennart Malmborg – gitarr och piano, Lasse Svensson – trumpet, Birger Gustavsson (Creutz) – bas och Bengt Rydin – trummor och piano. (JFA-2013-028-011)

Pressklipp:
1987-09-01 JP ”Swing it, magistern!”.