Owe Wigardts

Owe Wigardts orkester

Efter att Ove Hanssons Quintet vunnit en riksomfattande tävling för skoljazzband 1954, ombildade Ove Hansson, som nu bytt efternamn till Wigardt, bandet till Owe Wigardts orkester. Medlemmarna var i stort sett desamma, men endast fyra till antalet:
Owe Wigardt – piano
Göran Blom – gitarr
Berndt Svensson – bas och violin
Lasse Persson – trummor, trumpet och dragspel

För att få arrangemang gjorde Owe en reklamfolder ”När får vi spela från er estrad”. Ett exemplar av foldern har lämnats till Jönköpings läns folkrörelsearkiv av Owes syster Ulla Frid.
Tack för det!

Folderns framsida.
Folderns mittuppslag.

Spelningar:
1960-04-30 Jönköping, Rigoletto ”Owe Wigardts glada kvartett”.