Stockholmslitteratur

AB Stockholms Auktionsverk. Bokauktionskammaren. Bokauktion. 1980.
Aktiebolaget Rylander & Asplund, Stockholm. 1931.
Alm, Henrik. 1944. Murgesällerna i Stockholm.
Ancker, Bo. 1972. Stockholm 1940.

Berman, Jules. 1949. Maria Nyckelpiga.
Blanche, August. 1912. Smörblomman i Danderyd.
Boethius, Bertil. 1943. Magistraten och borgerskapet i Stockholm 1719-1815.
Boken om Stockholm i ord och bild. 1904.
Bring, Samuel. 1930. Tyska Bryggeriet. (2 ex.)

Cassén, Natanael. 1936. Sockerbagare i Stockholm under 1600-1700-talen.
En vandring på Lidingö kyrkogård. 2008.
Eugeniahemmet. En återblick på en 50-årig verksamhet. 1886-1936. 1940.
Fogelström, Per Anders. 1967. Okänt Stockholm.
Fogelström, Per Anders. 1978. Tanto. En utmark.
Führer durch Nordiska museet Stockholm. 1929.
Gillbergs karta över Stockholm. 1926.
Hagström, Nils. 1941. Lärare och studenter vid Stockholms Realläroverk 1876-1890 Högre Realläroverket på Norrmalm 1890-1941-
Hasselblad, Björn. 1979. Stockholmskvarter.
Järbe, Bengt. 1971. Krogarnas Stockholm.
Karta över Stockholm. 1951.
Kungliga tekniska högskolan. Fyrans album 1933. 1933.
Kungliga tekniska högskolan. Fyrans album 1936. 1936.
Leander, Sigfrid. 1955. Under Arbetareinstitutets tak. (Numr.)
Livrustkammaren och därmed förenade samlingar. 1937.
Lärare och elever vid Bergsskolan i Stockholm 1869-1900. 1901.
Meissner, Hjalmar. 1939. Gamla glada Stockholm.

Nackaboken 1980. 1980.
NK i ord och bild 1952. 1953.
Nilsson, Karl. 1952. Stockholmskooperation 1900-1915.
Nordensvan, Georg. 1896. Mälardrottningen.
Nordensvan, Georg. 1897. Mälardrottningen. Miniatyrupplaga.
Nordiska Museet. Allmogeafdelningen Götaland och Svealand. 1918.
Nordiska museet. Avdelningen för de högre stånden. 1928.
Nordquist, Bengt. 1984. Förr och nu i Stockholm med Arvid Nordquist 100 år.
Norlander, Emil. 1918. Det glada Stockholm.
Nyberg, Gertrud Grenander. 1985. En charkuterifabrik med tradition.

Petersen, Robert Storm. Kuriös episode. Stockholm.
Priskurant från manufakturkortvarulagret Gust. Axén Stockholm 2. Vintern 1914-1915. 1914.
Quensel, Alice. 1958. Äldsta dotter. Minnen av Stockholm och ämbetsmannafamilj.
Rådström, Pär och Claesson, Stig. 1955. Det Klara som försvinner.

S:t Jacob 1643-1943. Minnesskrift utgiven på uppdrag av S:t Jacobs kyrkoråd. 1943.
Samfundet Sankt Eriks årsbok 1911.
Samuelsson, Kurt. 1952. Nordiska Kompaniet. Historien om ett varuhus.
Schnell, Jan-Bertil. 2009. Tre strömmar. Industrihistoria i Tyresö.
Semesterdagar i Stockholms omgivningar. 1941. (Turisttrafikföreningen.)
Stockholm då… 1969.
Stockholms Adresskalenders kartor. 1935.
Stockholms Fastighetsägareförening 1870-1945. 1945.
Stockholms Gasverk 1853-1928. 1928.
Stockholms Gatu-Kalender och allmänna vägledare. 1939.
Stockholms Gatu-Kalender och allmänna vägledare 1953-1954. 1953.
Stockholms Roddförening 1880-1930. 1930.
Stockholms rådhus och råd. 1915-1918. (2 band)
Stockholmsbilder från fem århundraden 1523-1923. 1922. (Häfte 8 s.)
Stockholmskan. Iduns Julnummer 1909.
Stockholmskarta 1951 med Spårvägsbolagets linjenät.
Svanberg, Lena (red.). 1989. Centralbadet. Ett vattenhål i staden.

T.H.R.F. 1929-1934 Jubileumsskrift. 1934. (Hft. Tekniska Högskolans Roddförening.)
Telefonkatalog 1954. (Sollentuna/Tureberg).
Tidskrift för Sveriges landsting och större kommuner. 1874, 1877.
Träffpunkten utgiven av Stockholms Stads Frivilliga Skarpskytteförening. 1945.
Turist Stockholm med Stockholms-kartan. 1954.

Vinberg, Sal. 1928. Stockholms Hamn.
Vänliga väggar fint färgsatta. AB Tapet-Magasinet.
Wessel, Nils. 1926. Typografiska föreningen i Stockholm 1846-1926.
Östberg, Ragnar. 1924. Stadshuset. En vägvisare av Ragnar Östberg.

1958 Stockholmskartan med Spårvägsbolagets linjenät.
1960 Stockholmskartan med Spårvägsbolagets linjenät.

samt

vykort, tändsticksaskar med reklam för stockholmsfirmor, porslin med tryck och topografiska reproduktioner