Skiffelfifflarna

Jönköping, Kättilstorp

Ann-Marie Broström – gitarr (luta)
Arne Johansson – gitarr
”Fille” – mandolin
Leif Andersson – gitarr och sång
Ronald Blomqvist – tvättbräda
Sigvard ”Sigge” Karlsson – gitarr
Sverre Broström – gitarrbanjo och sång
Torgny Ljungqvist – gitarr och sång

Som namnet tydligt visar var detta en skifflegrupp, och inte en rockgrupp, men de ska absolut ha sin plats i den lokala rockhistorien. Gruppen bildades inom IOGT-logen Framgång, Ljungarum, och de flesta av medlemmarna bodde i Kättilstorp. Sverre Broström (född 1928) var den äldste av dem och fick lära de övriga att spela gitarr. Ett par av dem gick och lärde sig för Rode Storck också. De kallade sig Sveriges största skifflegrupp, med tanke på de många medlemmarna.

Fin bild på Skiffelfifflarna från IOGT-NTO-logen Framgångs arkiv. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv)

Skiffelfifflarna gjorde många av sina spelningar inom nykterhetsrörelsen, på sommarfester, amatörtävlingar etc. Sin mest uppmärksammade spelning gjorde de emellertid våren 1958, när de kallades in som förband vid en rockgala på Rigoletto, då Rock-Ragge och Rockin´ Sam skulle spela. Rock-Ragge, Rolf Nygren från Västra Spannsjö utanför Sollefteå, var då en av Sveriges populäraste rockartister – en riktig rockkung.

Skiffelfifflarna tillsammans med Rock-Ragge backstage på Rigoletto den 20 mars 1958. Foto från Sverre Broström.


Vid något tillfälle gjorde Leif Andersson en inspelning med gruppen. Den vill vi gärna höra!

Sverre Broström fortsatte att vara aktiv inom nykterhetsrörelsen och bor fortfarande kvar med sin Ann-Marie på Kättilstorp. Ronald Blomqvist gjorde karriär inom lokal-TV och bor också kvar i Jönköping. Leif Andersson och Torgny Ljungqvist flyttade båda till Göteborg.

Källor

Muntliga källor
Sverre Broström (tfn 30/12 2003)

Pressklipp
1958-04-16 SmF ”En rotborste håller bara fyra kvällar”, av sign Berra.
1958 Reformatorn nr 19-20/1958 ”Programfrågor diskuterade på IOGT-kurs”, av Uno Sten. (Innehåller fotografier på Sverre Broström med gitarr, spelandes med ”Larsans Skiffle Group” – Nils Axelsson, Åmål och Lars Smedberg.)