Musikaffärer förr

Här är de gamla musikaffärerna ordnade kronologiskt – letar du efter Musikhallen eller Nya Musik- och Missionsbokhandel, så finns de längre ned eftersom de startade på 1950-talet.

Välkommen att bidra med bilder eller minnen från musikaffärerna i Jönköping!

Zanders Pianomagasin

H. Zanders Pianomagasin
Etablerat 1874.
A. Henning Zander var fanjunkare och bodde på samma adress som sitt pianomagasin, Nya Torget 20. (Adresskalender 1895, s 109. Där står han dock som fd fanjunkare.)
Företaget annonserade i 1906 års adresskalender för Jönköping, och sägs där saluföra ”Pianinos, Flyglar och Orgelharmonier”. Telefonnumret var 355. Zanders annonserade även i 1909 års adresskalender.

I 1918 års telefonkatalog för Jönköping finns uppgift om en annan innehavare: ”Zanders Pianomagasin, A. H., Inneh. Agnes Zander, Nya Torget 20.” (sid 158).

Joh. Lundh

Joh. Lundh
Företaget fanns från åtminstone 1895, då pianofabrikör Joh. Lundh nämns i det årets adresskalender för Jönköping. En annons i Adresskalender för Jönköping 1906 finns mer information om företaget: ”Tillverkar och säljer Pianinon och flygelpianon. Äfven finnes ständigt lager af alla andra sorters Musikinstrument jämte tillbehör, däribland Orglar af Nyströms i Karlstad. Stämningar och reparationer å Piano verkställas.” Telefonnumret var kort och gott ”2”. Företag omnämns även i 1909 års adresskalender.

I 1918 års telefonkatalog finns uppgiften: ”Lundh, Joh., Pianofabrikör, Västra Holmgatan 3.” Telefonnumret var fortfarande 2. (sid 99)

Reklam för Joh. Lundhs Pianofabrik på Kanalgatan 2, år 1908. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum)

AB J L Peterson

Företaget grundades år 1900. Adressen var Östra Storgatan 28.

I 1906 års adresskalender för Jönköping skrivs företagsnamnet J L Petersons Musikhandel, Piano- & Orgelmagasin. Telefonnumret var 797. Peterson annonserade även i 1909 års adresskalender, och där anges att musikhandeln finns på både första och andra våningen Östra Storgatan 28.

Om J L Petersons skivförsäljning – se Skivaffärer.

AB J L Petersons Musikhandel på Östra Storgatan 28. (Foto från Jönköpings läns museum.)

Jönköpings Missionsbokhandel

Jönköpings Missionsbokhandel – Stéens Musikhandel
Jönköpings Missionsbokhandel på Smedjegatan 9 innehades av Sten O. Johansson. Denne flyttade sedan affären till Smedjegatan 14 och ändrade namnet till Stéens Musikhandel. Affären fanns åtminstone på 1930-talet.

En anställd, Gilbert Bäckström, öppnade sedan eget 1941.

Martin Johanson Musikhandel, Huskvarna

I Huskvarna fanns Martin Johanssons musikaffär, som sålde både musikinstrument och skivor. Huset på Rosenborgsgatan där musikaffären låg, revs den 24 januari 1964. Idag finns Systembolaget på samma plats.

Om Martin Johansons skivförsäljning – se Skivaffärer.

Martin Johanson Musikhandel vid Rosenborgsgatan, år 1962. Foto: Conny Rich. (Jönköpings läns museum.)

Bäckströms Musik

Gilbert Bäckström (född 9/1 1917) hade varit anställd hos Stéens Musikhandel på Smedjegatan 14. År 1941 startade han eget på adressen Smedjegatan 12 – Bäckströms Dragspelsverkstad. Verkstaden utvecklades sedan till musikaffär, och flyttade till Smedjegatan 5. Under en lång tid låg Bäckströms dock på Kyrkogatan, där Gilberts son Göran Bäckström tog över verksamheten.

Om Bäckströms skivförsäljning, se Skivaffärer.

Allans Musikaffär

Allans Musikaffär startade förmodligen på 1940-talet, och fanns åtminstone 1950. Innehavaren hette Allan Petersson. (Handelsregistret HR 3840.)

Om Allans skivförsäljning – se Skivaffärer.

Musikhallen

Musikhallen startades 1953 av den kände orkesterledaren Thore Ehrling. Möjligen var även brodern Sixten Ehrling involverad. Föreståndare var Lars Hörndahl. Affären låg på Västra Storgatan 3 och hade skiv-, radio- och musikinstrumentavdelning.

I slutet av 1950-talet övertog Lars Hörndahl affären tillsammans med Wiking Jansson. Omkring 1980 togs Musikhallen över av Roland Pettersson och Kent Stålenbring. Affären flyttades senare till Västra Storgatan 16 och 1991 bytte den ägare och blev Boogie Music.

Se även Skivaffärer.

Nya Musik- och Missionsbokhandeln

Startades 1954 av Axel Bjurenstedt. Från början låg affären på Trädgårdsgatan 31, men efter en kort tid på Brunnsgatan flyttade den vidare till korsningen Trädgårdsgatan/Oxtorgsgatan.

Pressklipp:
1994-04-26 JP ”Affären har sålt instrument i 40 år. Bröderna spelar helst grammofon”, av Sören Lindau.
2002-01-24 JP (?) ”Bröderna spelar på samma sträng”, av Janne Johansson.

Utbergs Musik

Utbergs Musik, Östra Storgatan 52, Jönköping
Familjeföretag som startades 1958. Lördagen den 4 april 1964 demonstrerades i butiken det ”elektroniska dragspelet” Cordovox, av svenske mästaren i dragspel Lars-Olof Larsson. Butiken såldes i november 1987, men redan efter ett drygt år blev det åter ny ägare till Utbergs. Efter en del oklara affärer, övertogs Utbergs istället av Micky och Anne Bradéa (Mickys Radio & TV Service).
Pressklipp:
1964-04-03 SmF, annons.
1989 Denna Vecka nr 10/1989 ”Nya ägare till Utbergs”.

Hagströms Musik

Hagströms Musik, Jönköping.

Mörlids Musikhandel

Mörlids Musikhandel
Nygatan 13, Jönköping

Affären fanns från åtminstone 1961.

Annons i Jönköpings-Posten 2 januari 1963.

Eddes Musik

Edvard ”Edde” Nilsson startade sin musikaffär omkring 1976-77, och den låg då vid Kilallén i fd Fribergs speceriaffär. Eddes Musik flyttade senare till källarlokaler i Viktoriahuset på Fabriksgatan 5 (idag F E Elmgrens gata). Sista tiden låg butiken på Klostergatan, nära Torpaplan.

Musik & Sånt

Kortebovägen 48, Bankeryd
Fanns åtminstone 1981. Innehavare var Walther Alriksson.

Boogie Music

Startade 1991. Fd Musikhallen med adress Västra Storgatan 16. Blev sedan Musikbörsen.

Musikbörsen

Västra Storgatan 16. Fd Boogie Music. Fanns åtminstone 2005.

Övrigt

Emil Bergman
I 1906 års adresskalender för Jönköping finns Emil Bergman, Östra Storgatan 5, med under rubriken Musikhandlare. I 1918 års telefonkatalog omnämns affären dock enbart som bokhandel.

Jönköpings Musikinstitut
I Handelsregistret för Jönköping finns uppgift om Jönköpings Musikinstitut, C A Johansson. Innehavare var Carl August Johansson. (Handelsregistret HR 1037.)