Bränder i Jönköping

Jönköping har en lång och sorglig historia vad gäller bränder. Om du vill läsa hela historien så låna Bernt Gunnarssons bok på biblioteket – ”Jönköping brinner”. Listan här nedan är endast rapsodisk och sammanställd med anledning av poddens ”Unnergången” tredje program, april 2023.

Redan på medeltiden brann Jönköping. År 1380 brändes staden av en dansk-norsk här, som skulle fördriva mecklenburgare från landet. I oktober 1567 var danskarna åter på besök, och under Daniel Rantzaus ledning bränder Jönköping åter. Vid ett danskt anfall år 1612 valde jönköpingsborna istället att själva bränna ned sin stad – och fly till Visingsö. Det var efter den branden, när det medeltida Jönköping låg i aska, som staden på kungligt initiativ flyttades från Väster till ”Sanden” – det som idag är stadsdelen Öster.

I slutet av 1600-talet, i februari 1691 brann rådhus och närmare tjugo av Torgkvarterets hus. I början av 1700-talet, 1716, brann rådhuset. Och sedan var det Kyrkokvarterets tur att drabbas – den 1 augusti 1730 brann ett tiotal gårdar på båda sidor om Storgatan. År 1737 brann Jönköping slott och sedan återuppbyggdes det inte mer. En verkligt stor stadsbrand på Öster utbröt den 23 november 1785, och sedan ännu en gång 1790. Den gången rök även kyrkan, men Kristine kyrka återuppbyggdes dock.

I 1800-talet tidiga industrialism hade ångmaskinen ofta sin givna plats. Jönköpings Metallfabrik, som låg i närheten av nuvarande Stora Hotellet, var ständigt en källa till oro och diskussioner i de lokala tidningarna pga sin brandfarlighet. I samma kvarter inrättades senare en tapetfabrik, och där uppstod en brand i mars 1854, i samband med att man torkade blöta tapeter över öppen eld. Denna gång brann 16 gårdar ned. 1863 brann Strands Väveri.

1869 Brand på Östra Storgatan 50 (21 augusti 1869)

Foto: N B Ögren. (Jönköpings läns museum)

1870 Brand på Kyrkogatan (januari 1870)

Foto: N B Ögren. (Jönköpings läns museum)

1870 Brand på Östra Storgatan 39 (20 maj 1870)

Foto: N B Ögren. (Jönköpings läns museum)

Redan under medeltiden hade staden haft ett visst brandskydd, men det var först 1893 som Jönköping fick en fast brandkår. 1898 stod dess brand- och polisstation klar.

1903 Brand i Almqvistska gården vid Kanalgatan (Östra Storgatan 56)

Östra Torget med hus utefter Kanalgatan, efter brand 1903.
Foto från Jönköpings läns museum.

Bland flera andra bränder är Framnäs-branden 1913 särskilt omtalad. Det var en snickeriindustri, Jönköpings Träförädlings AB, som brann den gången. I januari 1918 brann ännu en industri – Västra Tändsticksfabriken. Närmare 500 arbetare blev därmed utan arbete.

1931 – Branden på Östra Storgatan 16-16 – M Ch Petersson

Branden 1931. Foto från Jönköpings läns museum.
Efter branden. Foto från Jönköpings läns museum.

Året efter, 1932, brann en del av Stora Hotellet, och byggnaden utefter Norra Strandgatan uppfördes.

1940 Branden på Sandemans
I januari 1940 brann det på Sandemans konditori, som just då låg på Östra Storgatan 34-36. Min mamma, Anna Östvall, var där och fick hoppa ut från ett fönster för att klara sig. Hon bröt dock armen.

Branden på Östra Storgatan 36. Foto från Jönköpings läns museum.
Från Sandemans gård. Foto från Jönköpings länsmuseum.

Den populära restaurangen, Alphyddan i Stadsparken, brann 1963, och revs sedan 1965. Möjligen brann även Helmershus – det revs i vilket fall 1966.

1965 Branden i Elmblads Porslinsaffär (gamla Stadshuset) vid Hovrättstorget

Branden i Elmblads vid Hovrättstorget 1965. Fotograf okänd.

1967-07-15 Branden på Östra Torget/Målargatan

Branden på Östra Torget/Målargatan 1967. Foto: Evert Andersson. (Jönköpings läns museum)
Branden vid Östra Torget 1967. Foto: Leif Ljung. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv)

Brandkåren filmade även: Branden vid Östra Torget 1967

1973 Branden på Sandemans/Bogart
Den 31 maj 1973 brann det på Esso Motor Hotel, och senare samma år drabbades gamla Sandemans, Bogart, av brand.

Branden på Bogarts, fd Sandemans, julen 1973. JP 27 dec 1973.

Senare på 1970-talet, 1977, var det en stor brand på Munksjö Bruk. 1990 brann Höckertska gården på Östra Storgatan 25.

Branden på Östra Storgatan 25-27 i september 1990. Foto: Sven Englund. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv)

En annan omtalad brand var när några satanister brände ned Bäckaby kyrka i Jönköpings stadspark, den 29 april 2000. Året efter drabbades Smedjegatan av en brand som ödelade några av stadens äldsta trähus. Det var mitt i kallaste februari, den 11:e, 2001. På senare år har åter en kyrka drabbats av brand – Ansgariikyrkan i Vättersnäs, som brann den 3 augusti 2021.