Ungdomsgårdar

Inledning

Efterkrigstidens ungdomar var många och hemmets lugna vrå hade blivit för liten – ofta blev gatan deras samlingsplats. De hängde vid kiosken, utanför biografen eller på något café. Det var förstås inte alla ungdomar som ”rände på stan”, men de som gjorde det fick samhällets ögon på sig. Många ungdomar var engagerade i olika föreningar, men de styrande ville fånga upp även den s k ”föreningslösa” ungdomen. Från andra håll hade man fått uppgifter att särskilda ungdomsgårdar kunde fungera som slussar in i föreningslivet. Redan 1932 öppnade Jönköpings första ungdomsgård, Talavidgården, på Västra Storgatan 35.

I december 1950 beslutade stadsfullmäktige i Jönköping om bildandet av en särskild ungdomsvårdsstyrelse, vars syfte var att främja tillkomsten av föreningslokaler, ungdomskaféer, anordnande av fritidssysselsättningar m m. Detta banade väg för fler ungdomsgårdar.
 Ramblers på trappan till Talavidgården.

Talavidgården på Väster

Stiftelsen Talavids ungdomsgård öppnade redan 1932 Talavidgården, i lokaler på Västra Storgatan 35. Det var då den andra ungdomsgården i landet.

Band som repat på Talavidgården:
Ramblers
Gunnars
 Ungdomsgården Vättergården inrymdes i den tidigare disponentbostaden till AB Wetterns Tvättinrättning, Östra Storgatan 115.Ungdomsgården Vättergården inrymdes i den tidigare disponentbostaden till AB Wetterns Tvättinrättning, Östra Storgatan 115.

Vättergården på Liljeholmen

1953 invigdes Jönköpings andra ungdomsgård – Vättergården. Den var inrymd i en villa på Östra Storgatan 115, som varit disponentbostad till AB Wetterns Tvättinrättning. Dess ägare kapten Östby skänkte villan till Jönköpings kommun, som gjorde om den till ungdomsgård.

Även Vättergården sköttes till en början av Stiftelsen Talavids ungdomsgård. Driften av både Talavidgården och Vättergården övertogs vid årsskiftet 1958/1959 av Jönköpings kommun.
 Ghostriders på Slussen, Duvgatan. Foto: Eric Brunnerby. (Jkpgs kn)Ghostriders på Slussen, Duvgatan. Foto: Eric Brunnerby. (Jkpgs kn)

Slussen på Österängen

För att Österängens många ungdomar skulle kunna ”tillbringa fritiden i en berikande miljö” öppnades den 6 april 1960 ungdomsgården Slussen. På Duvgatan 5 C hade Ansgariiförsamlingen (SMU) iordningställt en källarlokal med café, bordtennisbord, sällskapsspel m m. Församlingen hade tecknat ett unikt samarbetsavtal och denna stadens tredje ungdomsgård vände sig främst till föreningslös ungdom. Under våren var gården bara öppen på prov och först den 30 augusti 1960 öppnade Slussen officiellt. Gårdens förste föreståndare var församlingens ungdomssekreterare Sam Wärnelid. Han efterträddes av Eric Brunnerby hösten 1961.
 Popkonsert på Strågagården 1968. Foto från Lena Clarin.Popkonsert på Strågagården 1968. Foto från Lena Clarin.

Strågagården på Gräshagen

På Gräshagen invigdes hösten 1963 Strågagården – ett nybyggt fritidscentrum med ungdomsgård, föreningslokaler m m. Här fanns t ex diskoteket Club Tequila (vilket namn!) och bland de kändare artisterna som uppträtt här märks Status Quo (1971). En legandarisk föreståndare för gården var Bengt-Olof Bjarnle ”Bob”.
 Foto: Smålands Folkblad 1964.

Birkagården på Österängen

Även Österängen skulle få ett fritids- och kulturcentrum – Birkagården. Det stod färdigt för invigning den 2 november 1964 och hade dels en föreningsdel, dels en del för ungdomsgården Slussen, som flyttat ned från Duvgatan. Här fanns samlingssalar, fotolab, replokal för orkestrar m m.

Föreståndare för ungdomsgården var första året Roland Lundell, och därefter Bodil Mårtensson, som varit assistent på Slussen på Duvgatan sedan 1963. Assistent under Bodils första år var Lennart Håkansson, vilken senare kom att bli ny gårdsföreståndare (senare blev han även nämnd- och verksamhetsledare inom Fritid Jönköping). 1968 övertogs Slussen helt av Jönköpings kommun/Fritidsförvaltningen. Ungdomsgården bytte sedan lokaler och kom upp en våning i byggnaden. I samband med det bytte ungdomsgården också namn – till Birkagården.

Band som repat på Birkagården:
Hoods
Ghostriders
 Reklamfolder. JFA 2011/218.

Attarpsgården i Bankeryd

Öppnades 1965 i den tidigare mangårdsbyggnaden till Attarps gård. Föreståndare i många år var Lennart Carlsson.

Länk till Attarps fritidsgård, Bankeryd:
https://www.jonkoping.se/upplevagora/sportochfritidsanlaggningar/fritidsgardarochtraffpunkterforunga/attarpsfritidsgardbankeryd.4.74fef9ab15548f0b8001c87.html

Dalviks fritidsgård

Pressklipp:
2004-10-18 JP ”Nedläggning av fritidsgård oroar”, av Daniel Wolbe.
 

Fritidsgården på Kättilstorp

 

Ekhagens fritidsgård

 

Kärrhöksgården på Råslätt

 

Stadsgården på Råslätt

 

Norrahammars fritidsgård

 

Fritidsgården Forum på Öxnehaga

 

Brunnen i centrala Jönköping

Brunnsgatan

 

Rosenlunds ungdomsgård (?)

Känner du till Rosenlunds ungdomsgård? Berätta! Maila mig: lars.ostvall@gmail.com