Östra Torget

Östra Torget, tidigare kallat Nya Torget

Östra Torget 1

Östra Torget 3

Östra Torget 5

Östra Torget 2

Östra Torget 4

Företag på Östra Torget 4:
Carl Bäckdahl Spannmål och Viktualievaror (1875)

Östra Torget 6