Östra Storgatan (2)

Fotografier från Jönköpings läns museum, Jönköpings Stadsarkiv och Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Östra Storgatan 2

Östra Storgatan 2 – kv Arken 3
Trähuset revs 1942 och ersattes sedan med den nuvarande tegelbyggnaden.

Trähuset utmed Hamnkanalen inrymde bl a hotell och ångbåtskontor. Rivet 1942. (Jönköpings läns museum JM 2011/1: 363. Fotosamling: Leif Rogö.)

Östra Storgatan 2 – Lilla Hotellet
Innehavare var Lilly Hörberg (1936).

Östra Storgatan 2 – Konfektions-A.B. Norden

Vykort från 1910-talet. (JFA.)

Östra Storgatan 2 – Ellen Ekmans Parfymeri och Damfrisering

Östra Storgatan 2 – Anna Åblads Tobakshandel

Östra Storgatan 2 – Axeline Johansons Tobak

På Östra Storgatan 2 låg Axeline Johansons Tobakshandel. Till vänster skymtar Gustav Lorentz frisersalong i nr 4 och på taket gör bensinbolaget BP reklam för sin station vid det s k Grönsakstorget. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2341.)

Östra Storgatan 2 – J. A. Persson Juvelerare

Östra Storgatan 2 – Lisa Hallbergs Damfrisering

Östra Storgatan 2 – Svenska Handelsbanken

Handelsbankens stora tegelbyggnad från 1940-talets mitt blev ännu ett bankpalats vid Hoppets torg. Vykort. (JFA.)

Östra Storgatan 2 – Athleis Kläder

Klädfirman Athleis låg i butikslokalen närmast kanalen. (Jönköpings läns museum JM 1998/5: 76.)

Östra Storgatan 2 – Luxor Radio

Luxor Radio förestods av Boo Lamberth, bror till den kände trumpetaren Arne Lamberth. Foto: Stig Ljung. (JFA.)

Fler företag på Östra Storgatan 2:
Optiker Jahnke (gr 1929)

Östra Storgatan 4

Östra Storgatan 4 – kv Arken 3 (fd 2)
Liksom trähuset på Östra Storgatan 2 ersattes detta hus av Handelsbankens tegelbyggnad i mitten av 1940-talet.

Östra Storgatan 4 – S Hanson

Östra Storgatan 4 – Hasselblads Foto

Hasselblads Foto, samt Gustav Lorentz rak- och frisersalong. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 9937.)

Östra Storgatan 4 – Skomagasinet Svanen

Fler företag på Östra Storgatan 4:
Frejamagasinet
Gust. Lorentz rak- och frisersalong
Hedins guldsmedsfirma
Zälls Fotoatelier

Östra Storgatan 6

Östra Storgatan 6 – kv Almen 12

Östra Storgatan och Smedjegatans mynning 1899. Trähuset med adress Östra Storgatan 6 revs alldeles i slutet av 1890-talet. Foto: Hampus Holm. (JFA-2014-001-002.)

Den äldre träbyggnaden revs i slutet av 1890-talet och under åren 1899-1900 uppförde Smålands Enskilda Bank ett större stenhus på Östra Storgatan 6. Arkitekt var G Wickman och huset stod klart för inflyttning 1901.

Här har trähuset ersatts av Smålands Enskilda Banks höga stenhus i bildens mitt, år 1928. Till höger höjer sig ett annat bankpalats över den låga träbebyggelsen, Jönköpings Stads och Läns Sparbank. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1000.)

Östra Storgatan 6 – Smålands Enskilda Bank
Banken bildades under namnet Smålands Privatbank 1837, och hade de första dryga 20-talet åren lokaler i gamla Stadshuset på Östra Storgatan 40. I den första styrelsen fanns bland andra direktör J P Lundström, advokatfiskal G Stridbeck, greve J Hamilton och häradshövding V Ulfsparre. År 1859 flyttades verksamheten till Stora Hotellet och 1863 gjorde banken en namnändring till Smålands Enskilda Bank. Till adressen Östra Storgatan 6 flyttade banken 1901 – i den då nyuppförda stenfastigheten, ritad av arkitekt G Wickman.
Alltsedan grundandet har huvudkontoret legat i Jönköping, med avdelningskontor i flera småländska orter. År 1934 ombildades banken till aktiebolag och fick åter nytt namn – AB Smålands Bank.
Litteratur:
Smålands Bank, Jönköping. 1946. I: En bok om småländskt kultur- och näringsliv.

Fler företag på Östra Storgatan 6:
Anna Åblads tobakshandel
Nyman & Schultz Resebyrå

Östra Storgatan 8

Östra Storgatan 8 – kv Almen 2

Östra Storgatan 8 – Sidenhuset
Sidenhuset grundades 1917 av direktör Einar Andersson. På 1940-talet hade firman tagits över av fru Dagny Andersson och den hade då ett 40-tal anställda.

Östra Storgatan 8 – Nilsson & C:o

Fler företag på Östra Storgatan 8:
Hagenfeldts klädaffär
Kreditbanken
PK-banken
Skomagasinet Herkules

Östra Storgatan 10

Östra Storgatan 10 – kv Almen 3

Östra Storgatan 10 – G. Anderson Herrekipering

Östra Storgatan 10 – Harald Esks Eftr. körsnär

Östra Storgatan 10 – Konditori Cecil
När de äldre trähusen på tomten Östra Storgatan 10 rivits, uppfördes ett nytt affärskomplex. Här öppnade bland annat Konditori Cecil. Det hade ingång både från Östra Storgatan och från Smedjegatan – entrén från Storgatan ledde upp till andra våning via en smal trappa. I månadsskiftet oktober-november 1963 skedde ett ägarbyte, enligt vidstående annons. Då överlät Lennart Östlund konditoriet till de nya ägarna Anita och Rolf Loharg.

Fler företag på Östra Storgatan 10:
Edla Storck
Edla Storck & C:o
Esks Eftr. (Gavelli)
Hygieniska Damfriseringen
Nya Handarbetsaffären
Sjöbergs manufaktur- och sybehörsaffär

Östra Storgatan 12

Östra Storgatan 12 – kv Almen 4
Innan det nuvarande huset byggdes fanns två gatuhus i trä på tomten utmed Östra Storgatan.

Östra Storgatan 12 – J A Johanson

Östra Storgatan 12 – C G Hallberg

Hallbergs juvelerareaffär låg i det västra av de båda husen på Östra Storgatan 12. Troligen tog denna firma över J A Johansons guldsmedsaffär. (Jönköpings läns museum JM 1987/1: 2418.)

Östra Storgatan 12 – Hulda Kahls Herrhalsduks & Linneaffär

Hulda Kahls affär låg i samma hus som C G Hallbergs. (Jönköpings läns museum JM 1987/1: 2418.)

Östra Storgatan 12 – Lindheborgs fotoatelier

Lindheborgs fotoateljé låg i det östra av de två husen på Östra Storgatan 12 och på denna bild syns det utsirade skyltskåpet som hörde till ateljén. Alexander Lindheborg flyttade till Jönköping 1883 och startade här sin fotofirma, som kom att bli långvarig. På 1890-talet tog hustrun Tekla Lindheborg över rörelsen, och därefter följde flera innehavare och namnbyten. Ännu på 1930-talet fanns ateljén kvar på samma adress, då under namnet Polyfotosalongen. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1733.)

Östra Storgatan 12 – Modefirman Annie Åström

Modefirman Annie Åström i butikslokalen till vänster. (Jönköpings läns museum JM 1999/9: 51.)

Östra Storgatan 12 – Jönköpings Bokrealisation

Jönköpings Bokrealisation på Östra Storgatan 12. Det ser ut som att det är realisation för sista gången. I slutet av 1930-talet revs huset och istället uppfördes ett större stenhus. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1763.)

Östra Storgatan 12 – Eric Skoglund herraffär
Företaget grundat 1939 av direktör Eric Skoglund från Eskilstuna.

Östra Storgatan 12 – Biograf Saga

Huset på Östra Storgatan 12 hade även en för ändamålet specialbyggd biograflokal. Saga öppnade i september 1939 och stängde i januari 1987. Foto: Bengt Adolfson, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-102.)

Östra Storgatan 14

Östra Storgatan 14 – kv Almen 5

Fastigheten Östra Storgatan 14, det ljusa huset i mitten, på en bild från 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-054.)

Ö Storg. 14 – Skomagasinet Svanen

Ö Storg. 14 – Systrarna Magnussons affär

Östra Storgatan 16

Östra Storgatan 16 – kv Almen 6

Fastigheten Östra Storgatan 16 är huset närmast till vänster. Vykort. (JFA.)

Östra Storgatan 16-18 – M. Ch. Peterssons Manufaktur- och Garnhandel
Företaget grundat 1859 av fröken M Ch Peterson. 1919 övertogs rörelsen av disponent Berndt Peterson.
Läs om M Ch Petersons här: M Ch Peterson, av Lennart Lindberg

Östra Storgatan 18

Östra Storgatan 18 – kv Almen 6

Östra Storgatan 20

Östra Storgatan 20 – kv Almen 13 (fd 8)

Östra Storgatan 20 – Salon de Beauté

Från Sveriges privata företagare 1942

Företag på Östra Storgatan 20:
Forsblads
Hansa

Östra Storgatan 22

Östra Storgatan 22 – kv Almen 13 (fd 9)

Östra Storgatan 22 – Norrköpings-Boden

Östra Storgatan 22 – Amelie Samuelsson & Co

Amelie Samuelsson & Co hade butiken närmast Borgmästargränd. Foto från 1897. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1192.)

Östra Storgatan 22 – Beronius & Blom

Östra Storgatan 22 – Rendahls Klädesaffär

Annons för Rendahls.

Östra Storgatan 22 – Lagergrens

Lagergrens på hörnet Östra Storgatan 22. (Jönköpings läns museum.)

Östra Storgatan 22 – Optiker Wikander

Längst till höger i fastigheten låg Jean Wikanders Ur. (Jönköpings läns museum.)

Östra Storgatan 22 – Gulins

Östra Storgatan 22 – Gunilla Pontén

Gunilla Pontén, 1984. Foto: Bernt Dahlgren, Smålands Folkblad. (JFA-A017a-115.)

Fler företag på Östra Storgatan 22:
Gustaf Holms Juridiska Byrå (fanns här åtminstone 1914-1918)
Kopparslagare Holmer
Lantauktioner
The Texas Comp.

Östra Storgatan 24

Östra Storgatan 24 – kv Astern 9 (fd 1)

Östra Storgatan 24 – Jönköpings Kaffehandel

Östra Storgatan 24 – Jonssons Herrekipering

Östra Storgatan 24 – Rylanders Atelier

Östra Storgatan 24 – Eklöfs Skor

Även detta kvarter revs och fick ny modern affärsbebyggelse. (Jönköpings Stadsarkiv ID 473.)
Eklöfs Skor m fl affärer i Östra Storgatan 24, 1960-talet. (Jönköpings Stadsarkiv ID F464.)

Fler företag på Östra Storgatan 24:
J V Håkanssons herrekipering

Östra Storgatan 26

Östra Storgatan 26 – kv Astern 11 (fd 2)

Östra Storgatan 26 – Norrköpings-Magasinet

Norrköpings-Magasinet. (Jönköpings Stadsarkiv ID F526.)

Östra Storgatan 28

Östra Storgatan 28 – kv Astern 11 (fd 3)

Östra Storgatan 28 – Selander & Dahlberg

Östra Storgatan 28 – Mathilda Carlsons Modeaffär

Mathilda Carlsons Modeaffär, foto 1907 eller tidigare. (Jönköpings Stadsarkiv ID F541.)

Östra Storgatan 28 – Mathilda Carlsons Eftr. Modeaffär

Östra Storgatan 28 – Hulda Bengtson & Co Eftr.

Östra Storgatan 28 – J L Peterssons Musikhandel

Annons för AB J L Peterson, Jönköping.

Östra Storgatan 30

Östra Storgatan 30 – kv Astern 11 (fd 4)

Östra Storgatan 30 – Signe Wettermarks Trikåmagasin

Östra Storgatan 30 – Jönköpings läns Hemslöjdsförbund

Östra Storgatan 30 – Tempo

Fler företag på Östra Storgatan 30:
O. F. Ringströms Cigarrimport
Östra Pensionatet

Östra Storgatan 32

Östra Storgatan 32 – kv Astern 11
Detta hus, tomt och nummer, försvann då Tempo skulle byggas.

Östra Storgatan 32 – G W Rendahl Klädeshandel
Redan 1875 fanns Rendahls klädaffär på Östra Storgatan 32. I en annons från det årets adresskalender för Jönköping nämns bl a ”Ständigt lager af Norrköpings med flera utmärkta fabrikat af alla för Herrgarderoben brukliga Klädesvaror”.

Östra Storgatan 32 – Södergrens Klädeshandel

Östra Storgatan 34

Östra Storgatan 34 – kv Andelen 3 (fd kv Axet 1)

Efter en brand 1940 stod denna tomt, samt Östra Storgatan 36, obebyggd och området kallades då ”Brända tomten”.

Företag på Östra Storgatan 34:
Bergendorff kappor (1878)
Distriktsläkarmottagning (1927)
Halls Bok- & Pappershandel (1909, 1927)
Jönköpings Juridiska Byrå (1936)
Jönköpings Fotografiska Magasin (1927-1936)
Lantmännens utsädesbolag (1918)
Lindex Dammode
Oscaria Skomagasin (1927)
Tandläkare Gyllencreutz och Wadell-Gyllencreutz (1927)
V Andersson Eftr modeaffär (1918)
W Andersson Mode (1909)

Östra Storgatan 36

Östra Storgatan 36 – kv Andelen 3 (fd kv Axet 2)
Efter en brand 1940 stod denna tomt, samt Östra Storgatan 34, obebyggd och området kallades då ”Brända tomten”.

Östra Storgatan 36 – Sandemans konditori

Fler företag på Östra Storgatan 36:
Amelie Samuelsson & Co (1909-1927)
Handskcentralen (1936)
Lindqvist & Co bosättningsmagasin (1889)
Möbel-Magasinet, A. Lindquist & C:o (1875)
Perssons handskaffär (1918, 1927)
Schieutz gästgiveri 1785
Wåhlins Maskinaffär Eftr (1936)

Ö Storg. 34-36 – Domus

Östra Storgatan 38

Östra Storgatan 38 – kv Andelen 3 (fd kv Alvastra 1)

Östra Storgatan 38 – Nordströmska Bokhandeln

Interiör med kassadisken. Vykort. (JFA.)
Nordströmska Bokhandeln. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-213.)

Östra Storgatan 38 – Zander & Svenson Juvelerare

Östra Storgatan 38 – Samuelsons

Östra Storgatan 38 – KFUM

Jönköpings Kristliga Ynglingaförening – JKYF – hade sina lokaler i huset Östra Storgatan 38, från åtminstone 1918. Efter namnbyte till KFUM blev man kvar ända tills huset revs i mitten av 1960-talet.

Både JKYF:s och KFUM:s arkiv finns på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Fler företag och föreningar på Östra Storgatan 38:
Jönköpings Kristliga Ynglingaförening (JKYF)
O Wåhlins Maskinaffär
Tardells

Östra Storgatan 38-40 – Domus

Östra Storgatan 40

Östra Storgatan 40 – kv Andelen 3 (fd kv Alvastra 2)

Östra Storgatan 40 – Claës Ström Modeaffär
En av de tidigaste butikerna i det gamla Societetshuset var Claës Ströms modeaffär. Senast 1875 hade de inflyttat i lokalerna, och hade annons i det årets adresskalender för Jönköpings stad.

Östra Storgatan 40 – A G Rydéns Urmakeriaffär

Östra Storgatan 40 – C J Andersons möbler

Östra Storgatan 40 – Axel Högbergs Ur

Östra Storgatan 40 – Jennie Bengtson & Co. Kappaffär

Östra Storgatan 40 – Singer & Co.

Östra Storgatan 40 – Sveriges Kreditbank

Sveriges Kreditbank i den stora fastigheten Östra Storgatan 40. (Jönköpings Stadsarkiv ID F359.)

Östra Storgatan 40 – Hugo Elmblads

Läs om branden på Ö Storg 40 – När Stadshuset brann, av Lennart Lindberg

Östra Storgatan 40 – Cervera

Fler företag och föreningar på Östra Storgatan 40:
Assemblehusbolaget
Heimdahl nykterhetscafé
Jönköpingskvinnornas Systuga
Jordbrukarbanken
Lantmännen
Morells frisérsalong
Biograf Regina
Sellman & Co
Severins Möbler, filial
Wirströms Konditori

Östra Storgatan 42

Östra Storgatan 42 – kv Bägaren 5,6
Byggår: 1902-1905

Östra Storgatan 42 – Grand Hotel

Östra Storgatan 42 – Tobakshandel

Östra Storgatan 42 – På Tapeten Bar

Fler företag på Östra Storgatan 42
Nords Gardiner
Klädskåpet

Östra Storgatan 44

Östra Storgatan 44 – kv Bägaren 2
Byggår: cirka 1790

Östra Storgatan 44 – Sahlströmska Fabriksboden

Östra Storgatan 44 – Wester Radio & TV
Den välkände radiohandlaren Erik Karlson hade haft sin butik på Smedjegatan 3, men flyttade sedan hit till Östra Storgatan 44. När han lade ner sin firma, Erik Karlsons Radio/TV, köptes den av Wester.
Källor:
Göran Nell 2022.

Fler företag på Östra Storgatan 44:
Wasbergs Möbler

Östra Storgatan 46

Östra Storgatan 46 – kv Bägaren 3
Byggår: 1804

Östra Storgatan 46 – Stjärntextil

Östra Storgatan 46 – Lind & Johansson damfrisör

Östra Storgatan 46 – Klippsalongen
Klippsalongen har varit denna adress trogen lång tid, från åtminstone 1983, då en av bilderna här är tagen. Och ännu finns salongen kvar på samma adress. Det är heller inte den första frisören på adressen – redan på 1890-talet fanns här Wetterholms frisérsalong. Från 1910-talet drevs salongen av Lind & Johansson, och den fanns kvar till minst 1945. Detta är alltså en klassisk frisérsalong.

Fler företag på Östra Storgatan 46:
Björcks Frisersalong (fanns åtminstone 1945)
E Johanssons cigarraffär (fanns här 1902)
Lind & Johansson Rak & frisérsalong
Wetterholms frisérsalong (fanns 1896)

Östra Storgatan 48

Östra Storgatan 48 – kv Bägaren 4
Byggår: 1810

Östra Storgatan 48 – Gunnar Ingwall speceriaffär
Ingwalls speceriaffär minns säkert många, framför allt från åren då den fanns på Östra Storgatan 68. Dit flyttade den förmodligen någon gång kring 1940. Dessförinnan låg den här, på Östra Storgatan 48, och från släktingen Katarina Ingwall har vi fått låna en väldigt fin bild med innehavaren utanför sin butik. Gunnar Ingwall var hennes morfars far och bilden är tagen i slutet av 1930-talet.

Östra Storgatan 48 – H E Adamsson

Östra Storgatan 48 – Pälsen

Fler företag på Östra Storgatan 48:
Blomströms
Hjärtsborgh specerier
Husqvarna Depot
Jönköpings Fotografiska Magasin
Klangs Resebyrå
Svenssons egendomsbyrå
Wahlgrens garn- och trikåaffär

Östra Storgatan 50

Östra Storgatan 50 – kv Balder 1 – Munckska gården
Byggår: 1870-talet

Östra Storgatan 50 – Eklöfs Skor

Östra Storgatan 50 – Elsa Dranges Kappaffär

Östra Storgatan 50 – Utbergs

Fler företag på Östra Storgatan 50:
Hellas

Föreningar och inrättningar på Östra Storgatan 50:
Jordförmedlingsbyrån
Nationalföreningen mot emigrationen

Östra Storgatan 52

Östra Storgatan 52 – kv Balder 2
Byggår 1796

Östra Storgatan 52 – Galleri Galant

Östra Storgatan 54

Östra Storgatan 54, kv Balder.

Östra Storgatan 54 – Ekelund & Co speceriaffär

Östra Storgatan 56

Östra Storgatan 56 – kv Biet 4 – Almqvistska gården

I denna gård bodde boktryckaren J P Lundström på 1800-talet, och här fanns hans tryckeri – som bl a tryckte och utgav Jönköpings Tidning.

Östra Storgatan 56 – Gurlis konditori
Startades som en filial till konditoriet på Kanalgatan 2. Gurlis på Östra Storgatan var ett omtyckt ungdomsställe med levande musik. En del föreningar höll också till här, bl a Skånska Sällskapet i Jönköping, som hade sina sammanträden på Gurlis (bl a 22/11 1934). Konditoriet fanns kvar till omkring 1962.

Östra Storgatan 60

Östra Storgatan 60, kv Biet.

Foto från Jönköpings läns museum. Collection: Leif Rogö.

Företag på Östra Storgatan 60:
C. M. Holmberg Spegelfabrikör och Förgyllare (1875)

Östra Storgatan 62

Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Östra Storgatan 62 – Drugstore
Fanns här på 1970-talet.

Foto från 1978. Foto: Roger Jonzon, Smålands Folkblad.

Östra Storgatan 64

Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Östra Storgatan 66

Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Östra Storgatan 68

Östra Storgatan 68, kv Björken – även kallad Westrinska fastigheten.
Uppförd omkring 1790.

Östra Storgatan 68 – Ingwalls speceriaffär
Innan pantbanken flyttade hit fanns här länge en speceriaffär Ingwalls, förmodligen in på 1970-talet. Den hade haft denna adress sedan åtminstone 1945. Tidigare låg affären på Östra Storgatan 48.

Östra Storgatan 68 – Blomsterhandeln Viola

Fler företag på Östra Storgatan 68:
Anna Karlssons Café & Konditori
Hanna Anderssons konditori
Hanna Sjöholms Modeaffär

Östra Storgatan 70

Östra Storgatan 70, kv Bohus.
Byggår 1791.

Östra Storgatan 70 – Lünings Konditori
Josefina Lüning öppnade sitt konditori omkring 1890. Från 1959 och i trettio år (1959-1989) drevs Lünings av makarna Tage och Barbro Andersson.

”Lünings hade jukebox, som naturligtvis var en stor attraktion, både när var ny, och de senaste åren när den nästan hunnit bli en ´antikvitet´ och i varje fall en raritet. Lünings var knuttarnas kafé i början av 60-talet, och ofta stod det många motorcyklar utanför kaféet på den tiden.” (Olofsson 1990, s 14.)

”En av konditoriets specialiteter var s k holländare, en mördegskaka med äppelmos. Kokkaffet, som serverades ur en stor kopparkittel med pip, uppskattades av många. Se de flesta andra kaféer förr hade man kvällsöppet, ibland ända till kl 23.00, fram till slutet av 60-talet.” (Olofsson 1990, s 14.)

Fler företag på Östra Storgatan 70:
Furus Manufakturaffär

Östra Storgatan 80

Företag på Östra Storgatan 80
Café Mimer (även kallat Militärcaféet)

Östra Storgatan 82

OBS: Husen i kvarteret Cigarren hade fram tills de revs i början av 1960-talet numrering från 82 till 100. När det nya Cigarrenhuset byggdes blev numreringen endast 82 till 90.
I det gamla kvarteret fanns bl a Lundkvists Specerier, Johanssons Ur, en blomsteraffär, en tobaksaffär, Holmqvists Foto, Öster-Sko och Wetterlings Färg.
I det nya Cigarren fortsatte bl a Öster-Sko, Wetterlings och Holmvists Foto. Hit flyttade också Svenska Handelsbanken, en tobaksaffär och ICA (SG´s).

Företag på Östra Storgatan 82, i nya Cigarrenhuset
Holmqvists Foto

Östra Storgatan 84

Företag på Östra Storgatan 84
Cigarren Pizzeria
Ta Körkort i Jönköping AB

Östra Storgatan 86

Företag på Östra Storgatan 86
Saga Nails
Salong Filip

Östra Storgatan 90

Östra Storgatan 90 – K J Gustavssons Mjölkmagasin

Fler företag på Östra Storgatan 90
Tobaksaffär
ICA (nya Cigarrenhuset)

Östra Storgatan 92

Östra Storgatan 92 – S Lindstedts livsmedelsaffär

Östra Storgatan 98

Östra Storgatan 98 – Anna Ericssons Cigarr- & Tobakshandel
Anna Ericssons tobakshandel fanns här till åtminstone 1927.

Fler företag på Östra Storgatan 98:
Anna Åblads Tobak, filial (1902)

Östra Storgatan 100

Företag på Östra Storgatan 100:
H Frieds Rak- & Frisérsalong (1930)
Östra Laddningsstationen (Nils-Gunnar Stark)

Östra Storgatan 114

På denna plats fanns på 1800-talet ett värdshus som i folkmun kallades ”Kuska-Nessesas”. Huset som finns där idag byggdes 1905 och var då det första flerfamiljshuset i sten på Liljeholmen. (Hammarskjöldshuset är äldre, men byggt för EN familj.) Inne på gården fanns olika verksamheter, bl a en bilverkstad som drevs av Kalle Törnkvist.
Källa:
Göran Nell 2022.

Östra Storgatan 114
AB Tekniska Fabriken Gripen

Östra Storgatan 116

Östra Storgatan 116, kv Fasanen

Östra Storgatan 116 – C. Haverman instrumentmakare
Haverman hade instrumentmakeri här redan på 1870-talet och fram till åren kring sekelskiftet 1900. Det var dock inga musikinstrument han framställde, vilket framgår av en annons i Jönköpings stads adresskalender för år 1875:
”C. Haverman. Förfärdigar Chirurgiska Instrumenter, Slipar alla sorter Stålarbeten, Borttager Liktornar, Opererar inväxta naglar, samt verkställer alla sorter finare lagningar. Obs.! Operationerna ske utan all smärta.”

Östra Storgatan 116 – Johanssons Speceriaffär
Affären ägdes av Brita Maria Johansson och öppnade 1909. Brita Maria sålde sin affär 1929, till Skogman & Lindberg.

Östra Storgatan 116 – D B Linderoths specerier
1931 togs affären på Östra Storgatan 116 över av D B Liljeroth. 1942 blev det dock åter ny ägare.

Östra Storgatan 116 – Lindbergs Speceriaffär
Lindbergs Speceriaffär blev mer långvarig. 1942 hade Carl-Erik Lindberg tagit över efter D B Linderoth. Lindberg efterträddes av en annan Lindberg, Fredrik Lindberg, som drev affären 1958. Därefter såldes huset, transporterades iväg och blev en sommarstuga någonstans, berättar Göran Nell.
Källa:
Göran Nell 2022.

Östra Storgatan 116 – Pizzeria Vätterstranden
Göran Nell berättar att: ”Runt 1960 sanerades hela kvarteret och det byggdes stenhus. Där Lindbergs legat uppstod en modern livsmedelsaffär som kallades Fasanen. De blev inte så gamla utan det blev en kiosk, modell större, där som hette Z-kiosken. Senare gjordes den om till pizzeria. I östra delen av kvarteret startade den förre landslagscyklisten Roland Strand en cykelaffär.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Fler företag på Östra Storgatan 116:
A Johanssons Diversehandel
Skogman & Lindberg Specerier
Z-kiosken

Östra Storgatan 120

Företag på Östra Storgatan 120
Konfektyrbutik (Jeno Fogelberg)
Balkan Livs
samt skomakeri, tobaksaffär, tidningsredaktion och barnavårdscentral.

Östra Storgatan 122

Göran Nell berättar åter: ”I nr 122 fanns två källarlokaler. I den västra fanns Östra Blomsteraffären, i den östra en manufaktur och sybehörsbutik. Den hette från starten 1939 Bojans Trikå, och togs över 1962 av Öllegårds, som hade den till 1979.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Storgatan 124

Företag på Östra Storgatan 124
Rosenkvists Frisersalong
Ekfeldts Tobaksaffär

Östra Storgatan 126

Östra Storgatan 126 – kv Fisken 1

På denna plats låg en fastighet som hette Lönnholmen. Det var den som gav namn åt Lönnholmsgatan.

Göran Nell berättar att huset kallades för Bolagshuset. ”Det hade byggts 1881 av 8 st hantverkare. På 1920-talet var det söndagsskoleverksamhet där. På 1930-40-talet bodde slaktare Fredriksson i huset och drev en slakteributik. 1948 togs lokalerna över av Bror Cronwik som sålde utländska bilmärken, bl a Austin, Kaiser och Frazer. Firman hette Motorkompaniet. Han höll på till 1953, då det blev en mattaffär där. Mattkompaniet fanns i lokalerna till 1959. På 1960-talet sålde Sonny Holmgren bilar här och på 1970-talet kom en annan bilhandlare, John Larsson. Han sålde begagnade bilar. Det drygt 100-åriga huset revs, ihop med hela kvarteret, runt 1983.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Storgatan 128

Östra Storgatan 128 – kv Fisken 2

Östra Storgatan 128 – Lilla Kondis
Mellan 1925 och 1930 hade systrarna Johansson ett konditori i dessa lokaler. Ellen Johansson tog över kondiset och hade det till 1948. Den nye ägaren, Allan Segerberg, döpte konditoriet till ”Lilla Kondis”. Segerberg drev det till 1972.

Östra Storgatan 130

Under lång tid, från 1927 till 1966, hade Konsumtionsföreningen Göta en affär här. Därefter togs lokalerna över av C E Jacobssons Bil AB. ”De sålde bilar mellan 1967 och 1975, då Boo Johansson, också han bilhandlare, tog över och drev firman till 1984. Efter det har det funnits både tryckeri och ”hundaffär” här. De sålde väl inte hundar, men klippte och sålde tillbehör.”, berättar Göran Nell. Huset revs 2021-2022.

Foto JFA.

Östra Storgatan 132

”Här fanns tre olika specerihandlare. Mellan år 1900 och 1930 hade Moberg affär här, 1930-1942 ägdes butiken av Olga Bergqvist. Hon hade också charkuterier. Från 1942 till början på 1980-talet ägdes affären av Gunnar Wikström. De sista åren innan rivningen 1984, hade Facit verksamhet här.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Storgatan 132 bör vara det röda huset till höger. Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Östra Storgatan 134

Vår ciceron Göran Nell berättar att Efraim Gustavsson hade speceriaffär här från 1910 till 1953. Därefter flyttade firman Engdahl & Johansson Bilreservdelslager in i lokalerna och fanns här 1953 till 1955. ”Nils ´Sprallet´ Johansson sålde fiskeredskap här från 1957 och ett par år framåt. Sedan blev det en butik som sålde lampor och prydnadssaker. Därefter mattaffär och sist Jernströms antikaffär 1964-1968.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Storgatan 136

Huset byggdes 1877 och revs omkring 1985, berättar Göran Nell. ”Här fanns en matservering som innehades av Emilia Svensson 1930-1945. Efter det blev det Konditori Österport mellan 1945 och 1968. Sista hyresgästen var en porrklubb, Club Exklusive, från ca 1969 till 1977.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Storgatan 138

Göran Nell berättar vidare: ”Hartvig Johansson drev speceriaffär här 1915-1932. Mellan 1930 och 1940 tog han över ett bageri inne på gården, som tidigare drivits av Maria Nordlund. Speceriaffären övertogs av Erik Karlsson som hade den 1932-1940. Då byttes ägare till Gustav Robert Friberg, som hade den till 1944. Därefter var Sven Carlsson ägare, till 1975. Efter honom fanns lite olika verksamhet där tills huset revs i början av 1980-talet. Mellan Fribergs Speceriaffär och Konditori Österport låg ett litet gult hus, som under många år var bensinstation (ägd av Svenska Shell).” (Göran Nell, oktober 2022.)

Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Östra Storgatan 140

Detta huset kallades tornhuset, berättar Göran Nell. ”Här hade Holmgrens Bil sitt kontor på 60-talet, och bredvid låg en bildelsbutik som ägdes av Engdahl & Johansson.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Storgatan 142

”På 1930-talet fanns här Svenbergs konditori och mjölkaffär. Hur länge konditoriet fanns vet jag inte, men mjölkaffären fanns in på 50-talet. Denna lilla lokal fick en annan inriktning på 70-talet, då den förvandlades till porrklubb, Club Amor. I en källarlokal bredvid hade Walter ”Kisse” Magnusson sin cykelverkstad.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Östra Storgatan 146

Göran Nell berättar att denna fastighet kallades ”Enga-gården”. Här låg Jönköpings Hyrverk, som i folkmun kallades för ”Karlsson på öster” – efter innehavaren som hette Bror David Karlsson. Hans son hette också Bror, blev med tiden känd bilhandlare, med efternamnet Cronwik (se Ö Storg. 126). Här hade också Gunnar ”Fiat-Nisse” Nilsson ett företag som hette Alms Bildelar, med ingång från Lillgatan. (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Storgatan 148

”Nummer 148 kallades Perlagården. Inne på gården hade bröderna Perl rullgardinsfabrik och tapettryckeri. Mot Storgatan fanns en Konsum-butik från 1907 till 1940-talet. På 50-talet satsade Walter Magnusson stort och öppnade en sportbutik i de lokaler som KF haft.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Foto: Rune Bunnfors. (JFA)

Östra Storgatan 154

Göran Nell: ”Här fanns en Gulf-mack på 40-50-talet. Föreståndaren hette Paul Ferm. Efter att macken försvunnit, tog ´Fiat-Nisse´ över lokaliteterna. Han hette egentligen Gunnar Nilsson, men fick smeknamnet efter att framgångsrikt ha kört rally i sin ungdom.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Storgatan 160

”På hörnet mot Tegelbruksgatan fanns en butikslokal, som från början hette Östra Speceriaffären. Den blev senare en renodlad grönsaksbutik. Långt senare flyttade en golvläggningsfirma in, och efter dom kom en butik som sålde köksskåp.” (Göran Nell, oktober 2022.)

Östra Storgatan 162

Företag på Östra Storgatan 162
Kiosk

Pågående arbete

Vi fyller på med bilder kontinuerligt! Kanske har du också intressanta bilder från Östra Storgatan? Eller vet du mer om föreningarna och företagen utmed Storgatan? Hör av dig till: lars.ostvall@jlfa.se

Tack till Lennart Lindberg, Göran Nell, Uno Damberg m fl!