Odengatan (2)

Odengatan 2

Odengatan 2 – E Sjöbergs Motorverkstad
Ernst Axel Vilgott Sjöberg startade sin motorverkstad i februari 1939, och firman skulle inte bara reparera motorer, utan också sälja nya och begagnade bilar. (Utdrag från Handelsregistret.) Motorverkstaden upptog en stor del av kvarteret och hade under några år även bärgningstjänst, dygnet runt. 1950 såldes firman till Förenade Bil. Men Sjöberg startade då en ny verkstad, men lite mindre, på Västra Holmgatan. Det var för övrigt Sjöberg som försåg Åsa-Nisse-filmerna med gamla bilar – som skulle köras, och ibland krockas med. (Uppgift Lena Löfgren.)

Källor
Handelsregistret.
Lena Löfgren, brev.