Norra Strandgatan

Norra Strandgatan löper utefter Vätterns södra strand, från Hotellplan till Undergången.

Norra Strandgatan 2

Norra Strandgatan 2, kv Alhambra 1.

Norra Strandgatan 2 – Frimurarehotellet

Norra Strandgatan 2 – Standard bensinstation

Norra Strandgatan 2 – Trôttoaren

Norra Strandgatan 4

Norra Strandgatan 4, kv Alhambra 2.
Fastigheten uppförd 1918, ritad av arkitekt August Atterström.

Titta gärna in på den fina innergården: Norra Strandgatan 4 – innergård.

Norra Strandgatan 4 – Strand Hotell (Hotell Strand)
Innehavare på 1930-talet var Ehrengott Jonasson och så här presenterades hotellet i en turistbroschyr för Jönköping 1938: ”Strand Hotell är ett nytt, utmärkt bra och billigt hotell samt synnerligen smakfullt inrett. Det ligger vid Norra Strandgatan, och genom gästrummens öppnade fönster strömmar sommartiden Vätterluftens friska svalka in.” (Beskrivning över Jönköping. 1937, s 41.)
Källor:
Telefonkatalog för Jönköping 1936.

Företag på Norra Strandgatan 4:
Gummicentralen

Norra Strandgatan 6

Norra Strandgatan 6, kv Alhambra 7.
Den stora tegelfastigheten på Norra Strandgatan 6 uppfördes i slutet av 1920-talet av Systembolaget. Arkitekt var Oscar Öberg.

Norra Strandgatan 6 – Restaurang Munken
Hit flyttade Systembolagets restaurang Munken, som startats 1918, men då i det s k Kruckenbergska huset vid Södra Strandgatan. Munken var också Jönköpings första kinarestaurang och från 1973 och fram till 2010-talet var Stephen och Mitsue Lam ägare. Under många år drev de även Huset och Hyde Park Corner i samma fastighet.

Norra Strandgatan 6 – Huset
I början av 1970-talet flyttade Huset in i huset – som blev Huset med hela Jönköpings nöjeslystna danspublik. Här uppträdde en rad artister, bl a Dan Hylander & Raj Montana Band, Guitars Unlimited m fl. Här är bilder från 1980-talet, en kväll när både KG 22 och Crut stod på scenen, samt Edde Nilsson som discjockey.

Norra Strandgatan 8

Norra Strandgatan 8, kv Abisko 1.
Idag finns ett parkeringshus på denna tomt.

Norra Strandgatan 10

Norra Strandgatan 10, kv Abisko 2.

Företag på Norra Strandgatan 10:
Jönköpings Justeringskontor
Tallbarrsoljefabrikens kontor
samt bodde här även fotograf E Eriksson

Norra Strandgatan 12

Norra Strandgatan 12, kv Abisko 3.

Företag på Norra Strandgatan 12:
Reformskinnsfabriken

Norra Strandgatan 14

Norra Strandgatan 14/Borgmästargränd 2, kv Abisko 8.
Nuvarande huset ritat av Oscar Öberg och uppfört 1931.

Företag på Norra Strandgatan 14:
Jönköpings Tegelförsäljning
R Rylander (kontor)

Norra Strandgatan 16

Norra Strandgatan 16, kv Apoteket 1.

Norra Strandgatan 18

Norra Strandgatan 18, kv Apoteket 2.

Norra Strandgatan 18 – Jönköpings Litografiska Aktiebolag
Officiell adress Östra Storgatan 17, där huvudkontoret låg, i andra änden av tomten.

Norra Strandgatan 20, kv Apoteket 3.

Norra Strandgatan 22.

Vem vet vilket nummer på Norra Strandgatan huset i bildens mitt har?

Norra Strandgatan 24

Norra Strandgatan 24.

Norra Strandgatan 26

Norra Strandgatan 26.

Norra Strandgatan 28.

Norra Strandgatan 30

Norra Strandgatan 30/Apotekargränd 2.

Norra Strandgatan 30 – Varmbadhuset
1906 invigdes Jönköpings Varmbadhus. Det revs 1996 i samband med att Rosenlundsbadet byggdes om och till.
Varmbadhusets entré var dock från Apotekargränd – läs mer här: Apotekargränd

Norra Strandgatan 32

Norra Strandgatan 32.

Företag på Norra Strandgatan 32:
Jönköpings Biljardfabrik
Karlströms Fastigheter

Norra Strandgatan 34

Norra Strandgatan 34.

Norra Strandgatan 36

Norra Strandgatan 36, kv Aspen 4.

Norra Strandgatan 36 – AB Jönköpings Mejerier

Företag på Norra Strandgatan 36
Wetterlings Färg

Övrigt på Strandgatan 36
Kemiska stationen (1886)

Norra Strandgatan 38

Norra Strandgatan 38, kv Bäret 1.

Företag på Norra Strandgatan 38
Firma Budet
Mann & Co

Norra Strandgatan 40

Norra Strandgatan 40, kv Bäret 3.

Norra Strandgatan 40 – Östra elementarläroverket
Åren 1885-1886 uppfördes den stiliga skolbyggnaden utmed Norra Strandgatan, för att inrymma Jönköpings elementarskola för flickor – Östra elementarläroverket. På 1940-talet hade läroverket bytt namn till Kommunala Flickskolan.

Norra Strandgatan 42

Norra Strandgatan 42, kv Bäret 5.
Gatuhuset byggdes 1870.

Norra Strandgatan 44, kv Björnen 1.

Norra Strandgatan 46, kv Björnen 2.

Norra Strandgatan 48

Norra Strandgatan 48, kv Björnen 4.

Huset byggdes 1877.

Norra Strandgatan 50, kv Bofinken 1.

Norra Strandgatan 52, kv Bofinken 2.

Norra Strandgatan 54

Norra Strandgatan 54, kv Bofinken 3.

Norra Strandgatan 56

Norra Strandgatan 56, kv Bofinken 4.

Norra Strandgatan 58

Norra Strandgatan 58, kv Blixten 1.

Norra Strandgatan 60

Norra Strandgatan 60, kv Blixten 2.

Företag och föreningar på Norra Strandgatan 60:
Stenbergs väveri (upphört 1883)
W. F. Orden / Vänskapsförbundet

Norra Strandgatan 62

Norra Strandgatan 62, kv Blixten 6.
Uppfört 1905, arkitekt Fr Lindström.

Norra Strandgatan 64, kv Blixten 4.

Norra Strandgatan 66

Norra Strandgatan 66, kv Blixten 5.

Norra Strandgatan 68

Norra Strandgatan 68, kv Cypressen 1.
Huset uppfört 1904 efter ritningar av F Lindström.

Företag på Norra Strandgatan 68:
Malmros Juridiska

Norra Strandgatan 70, kv Cypressen 2.

Norra Strandgatan 72

Norra Strandgatan 72, kv Cypressen 3.

Norra Strandgatan 74

Norra Strandgatan 74, kv Cittran.

Norra Strandgatan 76

Norra Strandgatan 76, kv Censorn 3 (fd Cittran).
Det nuvarande huset byggdes 1945.

Norra Strandgatan 78

Norra Strandgatan 78, kv Censorn 5 (fd Centralen 3).

Det nuvarande huset uppfördes 1939 efter ritningar av stadsarkitekt Göran Pauli.

Norra Strandgatan 80

Norra Strandgatan 80, kv Censorn 6 (fd Centralen 7).
Uppfört 1939, arkitekt O Knutsson.

Norra Strandgatan 80 – Hedmans El
Firman startades 1964.

Fler företag på Norra Strandgatan 80:
Larssons Skrotaffär

Norra Strandgatan 82

Norra Strandgatan 82, kv Centralen 8A.

Norra Strandgatan 84

Norra Strandgatan 84, kv Centralen 8B.

Fotograferna:
A G Andersson
Gustav Andersson
Knut Björlingson
Rune Bunnfors
Richard Fransson
Gunnar Holmqvist
Erik Åkerhielm
Lars Östvall

Fotografierna finns huvudsakligen i arkiven på Jönköpings läns museum, Jönköpings stadsarkiv och Jönköpings läns folkrörelsearkiv, samt:
Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv (JFA)
Rogös samling (Jönköpings läns museum).

Ett extra tack till den ständigt hjälpsamme Lennart Lindberg!

Lars Östvall