Målargatan

Målargatan 16 – Jönköpings högre skola för qvinlig ungdom (Storckenfeldtska)
Skolan startades år 1847 av fröken Aurore Storckenfeldt (1816-1900). Då var skolan belägen i en fastighet vid Östra Storgatan. Efter en period på Kanalgatan flyttades skolan till Målargatan 16, vilken fastighet inköpts av Aurore Storckenfeldt 1857. Skolan fanns kvar här till 1909, då den lades ned.
Läs mer på Riksarkivets hemsida: Aurore Storckenfeldt.