Kungsgatan (1)

Kungsgatan, från väst. Stereobild. (Jönköpings läns museum. JM 1986/28: 84.)

Kungsgatan 3 – Alma Petterssons konditori

Foto från 1940-talet. (Jönköpings-Posten 24/11 2003.)

Kungsgatans västra del

Kungsgatans västra del, sedd från Pilgatans mynning. Foto från 1908. Jönköpings läns museum. (JM 1988/2: 2174.)
Västra delen av Kungsgatans södra sida, ned mot Kristinedal. Foto från Jönköpings Posthistoriska förening. (JFA 2013/173.)