Kapellgatan 6 Järnvägsmännens hus

Fastighetsbeteckning
Kvarteret Jungfrun nr 2 (enligt stadskarta 1935)
Kvarteret Jungmannen nr 5 (enligt kommunkarta 1987)
Tips: Med dessa beteckningar kan ni hos Stadsarkivet i Arkivhuset begära att få fram de handlingar som gäller fastigheten. Det bör finnas både bygglov och ritningar.

Byggnation
Huset uppfördes av Statens Järnvägar år 1904, som bostadshus för anställda vid SJ. Arkitekt var Hans Hedlund. (Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Jönköpings läns museum 1989. Rapport nr 16.)
Möjligen gäller årtalet 1904 då huset var helt färdigbyggt. På ett vykort, enligt uppgift stämplat Jönköping den 27 mars 1902, finns huset nämligen med. (Internet 2010. Traderas websida.) Samma bild finns också i länsmuseets fotoarkiv, men inte som vykort utan som vanligt fotografi.
Tips: Statens Järnvägar har säkerligen uppgifter om fastigheten. SJ:s arkiv finns på Riksarkivet i Stockholm.

Vykort. (Tradera 2010.)

Kapellgatan med Järnvägsmännens stora stenhus till höger. Foto från norr. (Jönköpings läns museum. JM 1993/2: 1454.)

I länsmuseets fotoarkiv finns flera fotografier på huset. På ett av de äldre fotona, daterat vintern 1902, skymtar man Järnvägsmannahuset en bit bort på vänster sida. (JM 1993/2:1455)

Kapellgatan från söder, vintern 1902. Järnvägshuset skymtar längst bort till vänster. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1455.)
Foto strax efter att Skolgatan öppnats för genomfart 1918. Foto från öster. (Jönköpings läns museum. JM 1987/49: 18.)

I länsmuseets fotoarkiv finns flera nyare bilder som visar Järnvägsmännens hus.

Boende i huset

Hos Karl Andersson, Kapellgatan 6. ”Fest hos familjen Andersson i Järnvägshuset på Kapellgatan, från vänster Anna, Eivor, Margit, Ingvor och hustrun Britt Lindberg.” Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum. JM 1984/3: 21404. I museets arkiv finns fler foton från Anderssons hem på Kapellgatan 6.)

Tips: I forskarsalen i det nya Arkivhuset finns möjlighet att söka personer som bott i fastigheten. Mellan kl 10 och 14 vardagar är forskarsalen bemannad, om du behöver hjälp.

Övrigt
Tvärs över gatan, på Kapellgatan 3, låg Järnvägsmännens Handels AB, åtminstone åren 1918-1927. I en adresskalender från 1927 omnämns det som Järnvägsmännens specerier. (Uppgifter ur olika adresskalendrar för Jönköping.) 1945 hade dessutom Jönköpings läns barnavårdsförbund lokaler i fastigheten.

Källor
Litteratur
Adresskalender för Jönköping 1918.
Adresskalender för Jönköping 1927.
Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Jönköpings läns museum 1989. Rapport nr 16.

Kartor
Jönköping 1935.
Jönköpings kommun 1987.

Internet
www.tradera.se (2010)

Fotografier hos Jönköpings läns museum
JM 1984/3:21404
JM 1987/49:18
JM 1993/2:1454, 1455.


Lars Östvall

2019-06-28