Järnvägsgatan

Foto: Knut Björlingson. (Jönköpings läns museum)

Järnvägstorget 3 B – Järnvägs-Hotellet
Fanns redan kring sekelskiftet 1900. År 1936 var Hanna Andersson föreståndare för hotellet.